Поліщук Олександр Васильович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (1)

1. Іскович-Лотоцький, Р. Д. Використання гідроімпульсного приводу в обладнанні переробних виробництв [Текст] : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 110 с. - ISBN 978-966-641-523-6.

Патенти (13)

1. Пат. 146981 UA, МПК B24B 37/04. Вібраційний верстат з гідроімпульсним приводом для фінішного абразивного оброблення прецезійних поверхонь деталей машин зі зворотним зв`язком [Текст] / А. В. Слабкий, О. В. Поліщук, О. Д. Манжілевський, Н. С. Семичаснова (Україна). – № u 2020 07152 , заявл. 09.11.2020 , опубл. 01.04.2021, Бюл. № 13. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 142296 UA, МПК B24B 37/04. Вібраційний верстат з гідроімпульсним приводом для фінішного оброблення плоских поверхонь деталей [Текст] / А. В. Слабкий, О. В. Поліщук, О. Д. Манжілевський (Україна). – № u 2019 12087 , заявл. 20.12.2019 , опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. – 5 с. : кресл.
3. Пат. 142770 UA, МПК B23B 47/34. Пневмогідравлічний пристрій для віброточіння [Текст] / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук, В. О. Кудраш (Україна). – № u 2020 00205 , заявл. 13.01.2020 , опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12. – 5 с. : кресл.
4. Пат. 141848 UA, МПК F15B 21/00. Однокаскадний генератор імпульсів тиску підвищеної пропускної здатності [Текст] / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук, В. О. Кудраш (Україна). – № u 2019 10975 , заявл. 07.11.2019 , опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8. – 5 с. : кресл.
5. Патент на корисну модель № 131816 Україна, МПК B24B 39/04 (2006.01). Гідроіпмульсний віброударний пристрій для поверхневого деформаційного зміцнення деталей / Обертюх Р. Р. Слабкий А. В., Матюхіна Є. В., ПоліщукО. В., Заявник та патентовласник Вінницьк. нац. техн. університет.– №u201809593, заявл. 24.09.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.
6. Пат. 97210 UA, МПК B60R 19/00. Енергопоглинаюча захисна конструкція кузова автобуса із бічними аварійними механізмами безпеки / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук, С. Р. Андрухов (Україна). - № u201406966 ; заявл. 15.09.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 6 с. : кресл.
7. Пат. 93796 UA, МПК B24B 31/06. Пристрій для вібраційної обробки внутрішніх поверхонь трубчастих виробів / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук (Україна). - № u201405817 , заявл. 29.05.2014 , опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 4 с. : кресл.
8. Пат. 76467 UA, МПК B60R 19/00. Енергопоглинаюча захисна конструкція кузова автобуса / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук (Україна). - № u201205873 , заявл. 14.05.2012 , опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 6 с. : кресл.
9. Пат. 74370 UA, МПК B30B 9/18. Роторна установка для циклічного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук, Н. Р. Веселовська (Україна). - № u201204414 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 6 с. : кресл.
10. Пат. 46373 UA, МПК F01L 13/00. Кульковий двокаскадний генератор імпульсів тиску / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук, О. В. Поліщук (Україна). - № u200902968 ; заявл. 30.03.2009 ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24. - 3 с. : кресл.
11. Пат. 13226 UA, МПК B30B 9/18. Вібропресмашина з гідроімпульсним приводом для неперервного зневоднення вологих мас / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук (Україна). - № u200509559 , заявл. 11.10.2005 , опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
12. Декл. Пат. 9099 Україна, МПК7 В 30 В 9/18. Гідроімпульсна вібропресмашина для неперервного зневоднення вологих мас / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Р.Р. Обертюх, О.В. Поліщук, Заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет.– №u20041210863, заявл. 28.12.2004., опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9.
13. Декл. Пат. 67210a Україна, МПК7 В 30 В 9/18. Шнекова гідроімпульсна машина для неперервного зневоднення вологих мас / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Р.Р. Обертюх, Ю.В. Булига, В.Д. Андрощук, О.В. Поліщук, Заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет.– №2003087545, заявл. 11.08.2003., опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6.

Реферати (1)

1. Поліщук О. В. Гідроімпульсний привод вібраційної установки для зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Олександр Васильович Поліщук ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2011. – 17 с. - Бібліогр. : с. 14-15 (11 назв).

Статті (24)

1. А. В. Слабкий, О. Д. Манжилевський, і О. В. Поліщук, «Аналіз конструкцій плоскопритиральних верстатів», ВМТ, вип. 13, вип. 1, с. 140–148, Лип 2021.
2. Sevostianov, I. V., Ivanchuk, Y. V., Polishchuk, O. V., Lutsyk, V. L., Dobrovolska, K. V., Smailova, S. ... Kalizhanova, A. (2021). Development of the Scheme of the Installation for Mechanical Wastewater Treatment. Journal of Ecological Engineering, 22(1), 20-28. https://doi.org/10.12911/22998993/128693
3. Лялюк О. Використання студентами методів тайм-менеджменту під час самостійного навчання в університеті [Текст] / О. Лялюк, А. Лялюк, О. Поліщук // Педагогіка безпеки. – 2020.– № 1. – С. 18-25.
4. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців машинобудівної галузі під час вивчення теми «Безпечне конструювання високошвидкісних шпиндельних вузлів на пневматичних опорах» [Текст] / І. Віштак, В. Федотов, О. Поліщук, Є. Кобилянський // Педагогіка безпеки. – № 2. – Вінниця, 2019. – С. 142-150.
5. Поліщук О. В. Використання ділових ігор для підвищення ефективності вивчення дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» [Текст] / О. В. Поліщук, М. А. Томчук, Р. В. Варчук // Педагогіка безпеки. – 2018. – № 1. – С. 43-50.
6. Іскович-Лотоцький Р. Д. Організація безбар`єрного соціального середовища в сучасних умовах [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук // Вісник машинобудування та транспорту. – 2017. – № 1. – С. 39-46.
7. Поліщук, О. В. Підвищення якості навчання студентів шляхом активізації взаємодії з викладачами [Текст] / О. В. Поліщук, І. В. Севостьянов, О. В. Христич // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 2. – С. 27-34.
8. Поліщук О. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності в студентів вищих навчальних закладів [Текст] / О. В. Поліщук, С. В. Репінський, А. В. Слабкий // Педагогіка безпеки. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - № 1. - С. 72-80.
9. Севостьянов І. В. Установка для виброударного обезвоживания отходов пищевых производств в пресс-форме [Текст] // І. В.Севостьянов , А. В. Слабкий, О. В. Поліщук // Технологический аудит и резервы производства. - Полтавська державна аграрна академія ; Приватне підприємство "Технологічний Центр". - 2015. № 4/4(24) - С. 41 - 46.
10. Севостьянов І. В. Розробка та дослідження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв [Текст] / І. В. Севостьянов, О. В. Поліщук, А. В. Слабкий // Східно-європейський журнал передових технологій. - 2015. - № 5/7(77). - С. 40-46.
11. Обертюх Р. Р. Особливості розрахунку та проектування силових ланок гідроімпульсних пристроїв для вібраційного різання і поверхневого зміцнення, виконаних у вигляді комбінації поршня з прорізною пружиною та золотника з прорізною пружиною [Текст] / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук // Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". - Луцьк, 2013. - Вип. 42. - С. 193 - 202.
12. Оптимізація конструктивних параметрів комбінованого регулятора подачі аксіально-поршневого регульованого насоса [Текст] / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. В. Поліщук // Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. – № 1(35). – С. 73–77.
13. Аналіз переваг та недоліків існуючих регуляторів подачі та потужності в системі керування аксіально-поршневого регульованого насоса [Текст] / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 5. - С. 107-113.
14. Вплив вібраційних навантажень на процес зневоднення жому цукрового буряка [Текст] / Р.Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук, С. В. Репінський, А. В.Слабкий // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія "Технічні науки". – Вінниця : ВНАУ, 2012 . – Вип. 10, т. 1(58). – С. 128-136.
15. Веселовська Н. Р. Методологічні аспекти підвищення якості процесу механообробки в сучасних умовах [Текст] / Н.Р. Веселовська, О. В. Поліщук, Я.П. Веселовський // Збірник наукових праць. – Вінниця : ВДАУ. – 2012 . – Вип. 11, т. 2(66) – С. 14-20.
16. Поліщук О. В. Кульковий двокаскадний генератор імпульсів тиску [Текст] / О. В. Поліщук // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 1(57). – С. 109–112.
17. Іскович-Лотоцький Р.Д. Методика пректного розрахунку електромеханічної частини гідроімпульсного приводу обладнання // Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р., Поліщук О.В. // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 1(53). – С.32–35.
18. Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідроімпульсний привод установки для вібраційного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 2. - С. 71-75.
19. Іскович-Лотоцький Р. Д. Обґрунтування ефективності застосування віброударних та вібраційних процесів в харчовій переробній промисловості [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов, О. В. Поліщук // Вібрації в техніці та технологіях. – 2008. – Вип. 3. – С. 75 – 82.
20. Іскович-Лотоцький Р.Д. Дослідження роботи електромеханічної частини гідроімпульсного приводу вібраційного обладнання / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Р.Р. Обертюх, О.В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 2. – С. 71 – 75.
21. Експериментальна установка з ідроімпульсним приводом для вібраційного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, І. В. Севостьянов, О. В. Поліщук // Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. – Вип. 2. – С. 91 – 94.
22. Севостьянов І. В. Особливості віброударного зневоднення продуктів переробних виробництв [Текст] / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук // Наукові нотатки : межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). - 2007. – Вип. 20. – С. 443–446.
23. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційна установка для зневоднення відходів харчових переробних виробництв [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця : ВДАУ. – 2006. – Вип. 1. – С. 44–49.
24. Муляр Ю. І. Математичне моделювання гідроприводу стенду для випробування рукавів високого тиску [Текст] / Ю. І. Муляр, В. О. Глушич, О. В. Поліщук // Вибрации в технике и технологиях. – 2003. – № 5(31). – С. 44–50.

Тези доповідей (9)

1. Поліщук О. В. "Способи та засоби підвищення ефективності дистанційного навчання", Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців-2021», Вінниця: ВНТУ, 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/index/pages/view/matconf2021 Дата звернення: Черв. 2021
2. Поліщук О. Протиепідемічні заходи безпеки в навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. Поліщук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9413.
3. Поліщук О. В., «Шляхи формування компетентності з безпеки життєдіяльності у студентської молоді,» в Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/index/pages/view/zbirn2018 Дата звернення: Черв. 2019
4. Поліщук О. В., Петрик В. І. «Особливості фінансування заходів у сфері цивільного захисту,» в Матеріали конференції «XLVIІI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/index/pages/view/zbirn2018 Дата звернення: Черв. 2019
5. Бігдай І. Л., н. к. Поліщук О. В. Підвищення продуктивності в галузі тваринництва за рахунок використання систем радіочастотної ідентифікації. Якість і безпека. Cучасні реалії-2019: зб. тез доп. ІІІ наук.-прак. конф., м. Вінниця, 14-15 берез. 2019 р. Вінниця, 2019. С. 5–8.
6. Києнко В. О., Симчук І. Г., н. к. Поліщук О. В. Сучасні стандарти контролю якості молока в Україні та Європі. Якість і безпека. Cучасні реалії-2019: зб. тез доп. ІІІ наук.-прак. конф., м. Вінниця, 14-15 берез. 2019 р. Вінниця, 2019. С. 28–32.
7. Поліщук О. В., Гурневич А. Г. Забезпечення систем техногенної безпеки на хлібопекарських підприємствах як складової частини Цивільного захисту. Якість і безпека. Cучасні реалії-2019: зб. тез доп. ІІІ наук.-прак. конф., м. Вінниця, 14-15 берез. 2019 р. Вінниця, 2019. С. 36–42.
8. Слижук А. Д., н. к. Поліщук О. В. Сучасні способи контролю та підвищення якості виготовлення фруктових соків. Якість і безпека. Cучасні реалії-2019: зб. тез доп. ІІІ наук.-прак. конф., м. Вінниця, 14-15 берез. 2019 р. Вінниця, 2019. С. 42–46.
9. Слижук А. Д., н. к. Поліщук О. В. Метрологічні засоби та способи оцінки якості готової продукції харчового виробництва. Якість і безпека. Cучасні реалії-2019: зб. тез доп. ІІІ наук.-прак. конф., м. Вінниця, 14-15 берез. 2019 р. Вінниця, 2019. С. 32–36.